Met de Supplier portal (leveranciersportal) is het mogelijk om Leveranciers van Kandidaten toegang te geven tot je Vacatures. De Leverancier kan zelf Kandidaten invoeren en Matchen met de vrij gegeven Vacatures.
Dit alles gebeurt in een aparte Portal waardoor je enkelvoudige invoer bereikt en een deel van het invoerwerk verplaatst naar je Leveranciers.

Inlog

Om een Contactpersoon toegang te verstrekken tot de Portal voeg je ze te aan de daarvoor ingestelde Groep.
Klik hier voor informatie over het aanmaken van een Groep

Als deze Groep niet staat aangevinkt, heeft de Contactpersoon geen toegang tot de Portal.

Voor het verstrekken van de inloggegevens aan de Contactpersoon is een e-mailsjabloon beschikbaar met een link waarmee de persoon zelf een wachtwoord kan zetten.

Vacatures

In de Portal kan je Vacatures voorstellen aan je Leverancier, zodat deze daar Kandidaten op kan voorstellen.

Publiceren van vacatures via medium

Het tonen van de Vacature in de portal gaat via een Publicatie, en specifiek het Medium van de Publicatie. Als je wilt publiceren naar een specifieke Opdrachtgever, maak je een Publicatie voor de betreffende Vacature, naar een Medium specifiek voor deze Opdrachtgever

Een Medium wordt specifiek voor één Opdrachtgever door er een code aan mee te geven: het dossier nummer van de Opdrachtgever.
Je dient zelf deze Media aan te maken in de Carerix applicatie.

Dus om een Vacature voor te stellen aan bijv. Opdrachtgever 12, maak je een Publicatie aan op het Medium dat als code ‘12’ heeft. 

Vacatures flow

Na Publicatie wordt een Vacature zichtbaar op de Portal.

Zet de status van de Publicatie op ‘in bewerking’, dan krijgt de Contactpersoon de optie de Vacature te accepteren of af te wijzen.

Als hij wordt afgewezen stopt de flow, de Publicatie status in Carerix gaat naar ‘publiceren mislukt’.

Als hij wordt geaccepteerd gaat in Carerix de Publicatie status naar ‘gepubliceerd’.
De Vacature blijft zichtbaar in de Portal en de Contactpersoon kan er Kandidaten op voorstellen.

Kandidaten

Onder 'Dossiers' | 'Kandidaten' - 'Alle Kandidaten-tab' ziet de Contactpersoon een overzicht van de Kandidaten die in Carerix aan dezelfde Opdrachtgever gekoppeld zijn als de Contactpersoon.
Er is ook een'Dossiers' | 'Kandidaten' - 'Mijn Kandidaten', deze toont de Kandidaten die in Carerix direct aan de Contactpersoon zijn gekoppeld. 

Kandidaten voorstellen

Het voorstellen van een Kandidaat op een Vacature gaat vanuit de kandidaat in de Portal.
De geopende kandidaten-pagina toont een knop ‘Match met een vacature’.
De Contactpersoon krijgt een overzicht van de Vacatures en kan de kandidaat Matchen met de gewenste Vacature en commentaar toevoegen.

Het commentaar wordt zichtbaar in Carerix in 'Dossiers' | 'Matches' - ‘Evaluatie-tab’.

De Fase en de Bron van de Match worden bepaald door de instellingen in het Medium dat gebruikt is de Vacature te Publiceren op de Portal.

Nieuwe Kandidaat

De Contactpersoon kan zelf nieuwe Kandidaten in Carerix aanmaken. De aangemaakte kandidaat wordt in Carerix zichtbaar met een daarvoor ingerichte Status en gekoppeld aan de Opdrachtgever.

De bron van de nieuwe kandidaat wordt op de ingestelde Bron gezet.

De Verantwoordelijke van de kandidaat is gelijk aan de Verantwoordelijke van de Contactpersoon die de kandidaat aanmaakt.

Matches

Hier zijn de gemaakte Matches te volgen met de processtatus. Er is verder geen actie op mogelijk.

Documenten

Je wil niet dan een Contactpersoon alle beschikbare documenten kan zien. In Carerix staat aangemerkt per welk ‘Document type bijlage’ de documenten zichtbaar zijn voor de Contactpersoon in de Portal. Er is geen scheiding mogelijk tussen ‘zichtbaar’ en ‘up te loaden’. Als een specifiek type zichtbaar is in de Portal is deze ook te uploaden.

____
Labels : UD-1907

Heeft u het antwoord gevonden?