Het gebruik van de InGoedebanenFeed is heel eenvoudig:
Door middel van de juiste URL, die u aan InGoedeBanen doorgeeft, kunnen zij zelf de juiste publicaties ophalen. Daarbij heeft u de keuze om alle publicaties op te laten halen (dezelfde als op uw eigen web site) of expliciet aan te geven welke publicaties naar InGoedeBanen moeten.

Het is ook mogelijk de functionaliteit van InGoedeBanen beschikbaar te maken binnen Carerix zelf.
Neem voor meer informatie hierover contact op met uw Accountmanager.

ZELFDE PUBLICATIES ALS OP DE EIGEN WEB SITE

De volgende feed bevat de vacatures die u naar uw eigen website hebt gepubliceerd:

U geeft deze volgende URL door aan InGoedeBanen, InGoede Banen kan via deze URL zelf de publicaties ophalen uit het Carerix systeem.

InGoedeBanen ziet nu dezelfde vacatures als op uw eigen web site. Dat wil zeggen: de vacatures waarvoor een geldige publicatie bestaat met medium "eigen website".

De sollicitatie link zal op deze wijze standaard via uw cxportal worden afgehandeld. Indien u liever en verwijzing naar uw eigen site wenst, kies dan voor een extra publicatie in Carerix naar het medium met code IGB. Geef dan aan Ingoedebanen in Groningen door dat een andere URL voor u dient te worden ingelezen, namelijk http://".carerix.com/cxtools/IGBFeed.php

 

UITSLUITEND PUBLICATIES VAN "EIGEN" MEDIUM

Hiervoor maakt u eerst (eenmalig) een InGoedeBanen-medium aan:

 1. Log in als beheerder
 2. Ga naar Onderhoud > Media
 3. Maak of open het medium "inGoedebanen"
 4. Bij code vult u in: IGB
 5. Kies zelf een standaard fase en een standard bron match
 6. Bewaar de wijzigingen

Vervolgens geeft u deze URL door aan InGoedeBanen

U bepaalt nu eenvoudig per vacature welke zichtbaar moet zijn voor InGoedeBanen door hiervoor een publicatie aan te maken met als medium "inGoedebanen".

NB: Voor een vacature die zichtbaar moet zijn op de eigen web site en bij InGoedeBanen maakt u twee publicaties:

 • met medium "eigen web site"
 • met medium "InGoedeBanen"

AANPASSEN VAN EEN BESTAANDE INSTALLATIE

Als u na het inrichten in Carerix een ander InGoedeBanen account krijgt, pas dit dan in de instellingen in Carerix aan als u 1 algemeen InGoedeBanen account heeft. 

 • Ga naar "Onderhoud" | "Instellingen"
 • Ga naar blok "IngoedeBanen"
  - Voer in het veld "Email Adres" het emailadres in, dat bij InGoedeBanen    bekend is.
  - Voer in het veld "ClientId" het klantnummer in, dat u bij InGoedeBanen heeft.

Additionele Informatie - Beheerder

Als uw gebruikers allemaal een eigen IGB account hebben, dan kunt u dit veranderen per gebruikersaccount.

 • Ga naar "Beheer" | "Gebruikers"
 • Open betreffende Gebruiker
 • Ga naar Blok "Additionele Informatie"
 • Voer in het veld "IGB Emailadres" dan het emailadres in, dat bij InGoedeBanen bekend is

Additionele Informatie - Gebruiker

De gebruiker kan zelf ook bij "Additionele Informatie" instellingen: 

 • Ga naar uw gebruikersnaam (rechts bovennin het scherm)
 • Klik op "Mijn Gegevens" (rechts in het Profiel menu)
 • Ga naar blok "Additionele Informatie"

Zie tevens :

Heeft u het antwoord gevonden?