Introductie

Iedere email sjabloon in uw Carerix systeem beschikt over een header en footer. Deze header en footer worden op een centrale plaats ingesteld. Hierdoor is het mogelijk op één centrale plek, bijvoorbeeld, het font in alle e-mails te wijzigen. Dit is ook de beste manier om voor een uniforme handtekening onder de e-mails te zorgen.

Probleem

Wijzigingen in de header en de footer kunnen leiden tot situaties waarin e-mailsjablonen niet meer correct functioneren.

Opmerking vooraf

Via onderstaande instructies kunt u de situatie terugbrengen naar de situatie bij oplevering. Zelf aanpassingen maken is uiteraard mogelijk, maar de Carerix helpdesk is helaas niet in de gelegenheid om inhoudelijk te begeleiden bij het aanpassen van e-mail-/documentsjablonen, de e-mailfooter en de e-mailheader. Zij zullen u doorverwijzen naar afdeling Services of partners van Carerix. Die zullen u graag begeleiden bij het maken van aanpassingen of maatwerk opties realiseren voor u.

Oplossing

Probeer in eerste instantie de fout in de header en footer te vinden. Lukt dat niet (snel genoeg), herstel dan de header en footer terug naar de standaard waarden.

emailHeader

Herstel de email header terug naar de standaard waarde met de volgende stappen:

 1. Log in als Beheerder
 2. Ga naar Onderhoud | Instellingen | Sjablonen
 3. Bij het veld emailHeader, klik op de knop [Standaard] om deze te herstellen naar de default header;
 4. Klik op [Bewaren] om de wijzigingen op te slaan.

Standaard e-mailheader

Onderstaande code is de code welke achter de knop [Standaard] staat.

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
body, a, .cx, li, p, span, table{
margin: 0;
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 13px;
color: #333333;
}
</style>
</head>
<body>

Opmerking

 • Worden berichten in een ander lettertype ontvangen dan verzonden? Gebruik dan bovenstaande code als e-mailheader.

EmailFooter

Herstel de e-mailfooter (handtekening, signature) terug naar de standaard waarde met de volgende stappen:

(Maak vooraf een backup van uw huidige Footercode: er kan maatwerk zijn verricht in het verleden. )

 1. Log in als Beheerder;
 2. Ga naar Onderhoud | Instellingen | Sjablonen
 3. Bij het veld emailFooter, klik op de knop [Standaard] om deze te herstellen naar de default footer;
 4. Klik op [Bewaren] om de wijzigingen op te slaan.

Standaard e-mailfooter waarde

Onderstaande code is de standaard e-mailfooter zoals deze achter de knop [Standaard] staat en waarmee uw applicatie wordt opgeleverd.

<cx:if condition="utilities.userDefaults.isLite!=nil"> <!-- voor "Standard" editie -->
<p class="cx">
<br />
<cx:if condition="$language='Dutch'">
Met vriendelijke groet
</cx:if>
<cx:else>
With kind regards
</cx:else>,<br/>
<B><cx:Write value="$activity.owner.closing"/></B><br />
<!-- OFFICE LOGO CODE -->

<cx:attachment content="$activity.owner.agency.attachmentsByLabel.EmailLogo.content" name="logo.jpg" cid="EmailLogo"/><img src="cid:EmailLogo">

<!--END LOGO CODE -->

<cx:if condition="nosignature=nil"><br />
<br />
<cx:if condition="activity.owner.fullAddress<>nil">
<cx:Write value="$activity.owner.fullAddress.lines.@at.0"/><br />
<cx:Write value="$activity.owner.fullAddress.lines.@at.1"/><br />
</cx:if>
<br />
<cx:if condition="activity.owner.phoneNumberBusiness<>nil">
Tel: <cx:Write value="$activity.owner.phoneNumberBusiness"/><br />
</cx:if>
<cx:if condition="activity.owner.mobileNumberBusiness<>nil">
Mob: <cx:Write value="$activity.owner.mobileNumberBusiness"/><br />
</cx:if>
<cx:if condition="activity.owner.faxNumberBusiness<>nil">
Fax: <cx:Write value="$activity.owner.faxNumberBusiness"/><br />
</cx:if>

<cx:let name="anyAddress" condition="activity.owner.emailAddressBusiness<>nil" ifTrue="$activity.owner.emailAddressBusiness" ifFalse="${activity.owner.userName}@${utilities.userDefaults.Customer}.mail.carerix.net" expand=1>
Mail: <cx:write value="$anyAddress.lowercaseString"/><br />
</cx:let>

<cx:if condition="activity.owner.url<>nil">
Web: <cx:element tag="a"><cx:parameter name="href" value="$activity.owner.url.hrefString"/>
<cx:write value="$activity.owner.url"/></cx:element ><br />
<br />
<br />
</cx:if>


</cx:if>
</p>
</cx:if>

<cx:if condition="utilities.userDefaults.isLite=nil">
<p class="cx">
<br />
<cx:if condition="$language='Dutch'">
Met vriendelijke groet
</cx:if>
<cx:else>
With kind regards
</cx:else>,<br/>
<B><cx:Write value="$activity.owner.lessFormalName"/></B>
<br />
<!-- OFFICES LOGO CODE -->

<cx:attachment content="$activity.owner.agency.attachmentsByLabel.EmailLogo.content" name="logo.jpg" cid="EmailLogo"/><img src="cid:EmailLogo">

<!--END LOGO CODE -->
<cx:if condition="nosignature=nil">
<br />
<cx:Write value="$activity.owner.agency.name"/><br />
<cx:if condition="activity.owner.agency.visitAddress<>nil">
<cx:Write value="$activity.owner.agency.visitAddress.lines.@at.0"/><br />
<cx:Write value="$activity.owner.agency.visitAddress.lines.@at.1"/><br />
</cx:if>
<br />

<cx:let name="phone" condition="activity.owner.phoneNumberBusiness<>nil" ifTrue="$activity.owner.phoneNumberBusiness" ifFalse="$activity.owner.agency.phoneNumber">
<cx:if condition="phone<>nil">
Tel: <cx:Write value="$phone"/><br />
</cx:if>
</cx:let>

<cx:if condition="activity.owner.mobileNumberBusiness<>nil">
Mob: <cx:Write value="$activity.owner.mobileNumberBusiness"/><br />
</cx:if>

<cx:let name="fax" condition="activity.owner.faxNumberBusiness<>nil" ifTrue="$activity.owner.faxNumberBusiness" ifFalse="$activity.owner.agency.faxNumber">
<cx:if condition="fax<>nil">
Fax: <cx:Write value="$fax"/><br />
</cx:if>
</cx:let>

<cx:let name="anyAddress" condition="activity.owner.emailAddressBusiness<>nil" ifTrue="$activity.owner.emailAddressBusiness" ifFalse="${activity.owner.userName}@${utilities.userDefaults.Customer}.mail.carerix.net" expand=1>
Mail: <cx:write value="$anyAddress.lowercaseString"/><br />
</cx:let>

<cx:if condition="activity.owner.url<>nil">
Web: <cx:element tag="a"><cx:parameter name="href" value="$activity.owner.url.hrefString"/>
<cx:write value="$activity.owner.url"/></cx:element ><br />
</cx:if>

<cx:if condition="activity.owner.agency.companyInformation<>nil">
<cx:Write value="$activity.owner.agency.companyInformation"/><br />

</cx:if>
</cx:if><br />

<cx:let name="urlsByDataNodeID" value="$activity.owner.urls.@group.toUrlLabel.value.description">

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.LinkedIn.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.LinkedIn.url.@first"/>">
<img src="http://templates.carerix.com/images/footer/Linkedin.gif" border="0"></a> </cx:if>


<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Hyves.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Hyves.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Hyves.gif" border="0"></a> </cx:if>


<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Facebook.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Facebook.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Facebook.gif" border="0"></a> </cx:if>


<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.MySpace.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.MySpace.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/MySpace.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Skype.url.@first<>nil">
<a href="skype:<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Skype.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/MySkype.gif" border="0"></a> </cx:if>


<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Xing.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Xing.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Xing.gif" border="0"></a> </cx:if>


<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Twitter.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Twitter.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Twitter.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.RSS.url.@first<>nil">
<a href="http://<cx:write value="$urlsByDataNodeID.RSS.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/RSS.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.MSN.url.@first<>nil">
<a href="msnim:voice?contact=<cx:write value="$urlsByDataNodeID.MSN.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/MSN.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Msn.url.@first<>nil">
<a href="msnim:voice?contact=<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Msn.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/MSN.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Google_Talk.url.@first<>nil">
<a href="gtalk:<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Google_Talk.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Google_Talk.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.GTalk.url.@first<>nil">
<a href="gtalk:<cx:write value="$urlsByDataNodeID.GTalk.url.@first"/>">
<img src="http://carerix.net/images/footer/Google_Talk.gif" border="0"></a> </cx:if>

<cx:if condition="$urlsByDataNodeID.Youtube.url.@first<>nil">
<a href="gtalk:<cx:write value="$urlsByDataNodeID.Youtube.url.@first"/>">
<img src="http://templates.carerix.com/images/footer/icoonYoutube.gif" border="0"></a> </cx:if>

</cx:let>
</p>
</cx:if>
</body>
</html>

Opmerkingen

 • De standaard footer bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de footer voor de Standaard Carerix editie. Wijzigingen in dit deel zal voor u vermoedelijk geen zichtbare verandering opleveren omdat dit deel wordt genegeerd (u zal vermoedelijk niet de standaard editie van Carerix hebben maar een Recruitment of Staffing). Maak daarom wijzigingen in het tweede deel. Deze begint met de regel:
<cx:if condition="utilities.userDefaults.isLite=nil">
 • De Carerix footer ondersteunt het gebruik van HTML. Meer informatie over HTML-codes kunt u vinden op het internet. Een goede referentie is: W3schools;
 • Met een standaard footer hoeft u in e-mailsjablonen alleen te refereren naar het veld. Een specifieke footer hoeft in het sjabloon niet opgenomen te worden.
 • Wilt u graag een footer op maat maar heeft u geen tijd om zich in de technische details te verdiepen? Neem dan contact op met de afdeling Services om uw wensen te bespreken. Zij zullen graag een footer op maat voor u verzorgen.

Zonder handtekening antwoorden

Het is gebruikelijk om in replies en forwards niet meer de hele footer te herhalen. Dit wordt met deze footer geregeld op de volgende manier:

 • In de default footer staat:
<cx:if condition="nosignature=nil">
...tekst van footer...
</cx:if>
 • De meeste sjablonen zullen de emailFooter opnemen met:
<cx:include template="$settings.template.emailFooter"/>

De "nosignature" is dan niet gedefinieerd en de tekst van de footer wordt dan WEL opgenomen.

 • Bij de Reply en Forward sjablonen staat echter:
<cx:let name="nosignature" value="1">
...
<cx:include template="$settings.template.emailFooter"/>
</cx:let>

Nu is de "nosignature" wel gedefinieerd voor de footer, en wordt het betreffende stuk van de tekst onderdrukt.

Door (delen van) de footer binnen of buiten de "if" te zetten kunt u zelf bepalen welk deel van de footer gebruikt wordt bij een reply of forward.

Wilt u in alle gevallen de hele footer (dus ook bij een reply of forward) dan kunt u volstaan met het verwijderen van de <cx:let name="nosignature" value="1">en de bijbehorende <cx:/let> uit het betreffende sjabloon

footer in footer: niet doen

Een fout die soms gemaakt wordt is de volgende:
In de emailFooter zet u de tekst (met knippen en plakken):
<cx:include template="$settings.template.emailFooter"/>

Hiermee laat u de footer zichzelf opnemen, wat resulteert in een "droste-effect": footer in footer in footer in ...
Bij gebruik van een dergelijke footer zal Carerix vastlopen.

Heeft u het antwoord gevonden?