Waar vind je de ApplyURL?

  • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'
  • Ga naar blok 'Attributen en velden', veld "applyURL"

CxPortal

Bepaal met de applyUrl instelling de standaard waarde voor het veld Sollicitatielink in een nieuwe publicatie.

Standaard is de applyUrl instelling:

https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/index.php?page=apply&pubID=<cx:write value="$publication.publicationID"/>

De Sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl kan er dan als volgt uitzien: https://example.carerix.com/cxportal/?page=apply&pubID=123

Opmerkingen:

  • De standaard sollicitatielink linkt de sollicitant naar de online Carerix portal. Je vindt jouw Carerix portal op het volgende adres: https://example.carerix.com/cxportal. Vul voor <example> de eigen naam in.

Eigen website

Liever de sollicitant naar de eigen website verwijzen?
Pas de applyUrl instelling dan aan.

Een voorbeeld van een aangepaste applyUrl:

https://www.example.com/joborder/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.titleInformation.urlEncodedString"/>.html

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl kan er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/joborder/123/Account-manager.html

SRSx website

De logica voor de applyUrl ten behoeve van SRSx is als volgt:

https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/>

Let echter op dat je de if/then constructie in tact laat, bijvoorbeeld:

<cx:if condition="publication.toMedium.code='indeed'">https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/jobdetails/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/
</cx:if>
<cx:else>https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/></cx:else>

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl zal er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/vacature-123 Deze wordt op de SRSx website omgezet naar bijvoorbeeld: https://www.example.com/salesmanager-delft.

vacancyOrganisationField

In dit veld komt nu de vacature naam en de opdrachtgever naam te staan.

  1. Zet in het veld: <cx:write value="$vacancy.jobTitle"> bij topbedrijf <cx:write value="$vacancy.toCompany.name">
  2. Bewaar de wijziging
  3. Om dit weer uit te zetten maak je het veld weer leeg

NB: Het gebruik van CxScript en het aanpassen van instellingen en het coderen van sjablonen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

keepEmployeeAttributes

Zie de pagina keepEmployeeAttributes.

____
Labels : UD-1406

Heeft u het antwoord gevonden?