Deze instellingen kunnen alleen worden aangepast door een Beheerder.

Werkwijze

Aanmaken Groep 

Maak als volgt een groep "Java programmeurs" voor Kandidaten aan:

  1. Ga naar 'Onderhoud' | 'Tabellen'
  2. Klik [Nieuw]. De nieuwe tabelitem pagina opent.
  3. Tabel: selecteer 'Groep-Kandidaat'
  4. Item: vul in "Java programmeurs"
  5. Laat overige velden ongewijzigd en klik [Bewaren]

In ieder Kandidaat-Dossier is nu een aankruisvak Java programmeurs aan de rechterkant bij groepen aanwezig.

Lees artikel : Dossier toevoegen aan een Groepslabel

____
Labels : UD-531, label, groep

Heeft u het antwoord gevonden?