Waar dient de code voor de ApplyURL t.b.v. de Sollicitatielink worden geplaatst?

CxPortal

Bepaal met de applyUrl instelling de standaard waarde voor het veld Sollicitatielink in een nieuwe publicatie.

Standaard is de applyUrl instelling:

https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/index.php?page=apply&pubID=<cx:write value="$publication.publicationID"/>

De Sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl kan er dan als volgt uitzien: https://example.carerix.com/cxportal/?page=apply&pubID=123

Opmerkingen:

  • De standaard sollicitatielink linkt de sollicitant naar de online Carerix portal. Je vindt jouw Carerix portal op het volgende adres: https://example.carerix.com/cxportal. Vul voor <example> de eigen naam in.

Eigen website

We adviseren de sollicitant naar de eigen website te verwijzen.
Pas de applyUrl instelling dan aan.

Een voorbeeld van een aangepaste applyUrl:

https://www.example.com/joborder/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.titleInformation.urlEncodedString"/>.html

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl kan er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/joborder/123/Account-manager.html

SRSx website

De logica voor de applyUrl ten behoeve van SRSx is als volgt:

https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/>

Let echter op!!
Dat je de if/then constructie in tact laat, bijvoorbeeld:

<cx:if condition="publication.toMedium.code='indeed'">https://<cx:write value="$utilities.userDefaults.Customer" invoke="lowercaseString"/>.carerix.com/cxportal/jobdetails/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/<cx:write value="$publication.publicationID"/>/
</cx:if>
<cx:else>https://www.example.com/vacature-<cx:write value="$publication.publicationID"/></cx:else>

De sollicitatielink op basis van voorgaande applyUrl zal er dan als volgt uitzien: https://www.example.com/vacature-123 Deze wordt op de SRSx website omgezet naar bijvoorbeeld: https://www.example.com/salesmanager-delft.

WordPress Plugin

De logica voor de applyUrl ten behoeve van de WordPress Plugin is als volgt:

http://www.example.com/?pub_id=<cx:write value="$publication.publicationID"/>

____
Labels : UD-2775

Heeft u het antwoord gevonden?