Carerix maakt gebruik van cookies en JavaScript. Dit zijn standaard voorzieningen van uw browser (Internet Explorer, Firefox). Het kan daarbij wel eens gebeuren dat deze voorzieningen in het ongerede raken, wat de correcte werking van Carerix stoort.

Probleem

Voorbeelden van symptomen zijn:

  • lijstjes kloppen niet, bijvoorbeeld verantwoordelijken waar je statussen verwacht.
  • inloggen lukt niet;
  • afspraak datum klopt niet;
  • je klikt in de toepassing en ziet dan onverwacht het login scherm;
  • het menu aan de linkerkant is niet volledig;
  • uitklappen van onderdelen werkt niet correct;

Oplossing

Volg de volgende stappen

  1. Verwijder temporary files
  2. Verwijder cookies
  3. Vernieuw shortcut
  4. Meet netwerk kwaliteit

Als de hierboven genoemde stappen het probleem niet heeft verholpen, probeer het dan HTTPS te gebruiken.

Heeft u het antwoord gevonden?