U gebruikt de facturatievoorzieningen van Carerix. Hij het maken van factuurregels uit de weekstaten krijgt u als foutmelding dat de weekstaatregel niet factureerbaar is.

Dit artikel beschrijft wat u moet doen om dit te verhelpen.

Oorzaak

Om weekstaat regels te kunnen factureren moet elke gekozen declaratiesoort gekoppeld zijn aan een tarief bij de betreffende plaatsing. Wordt een andere declaratiesoort gebruikt op de weekstaat, dan is deze regel niet factureerbaar.

Oplossing

Indien een weekstaat niet factureerbaar is, komt dat doordat declaratiesoorten zijn gebruikt die niet factureerbaar zijn. Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. De kandidaat heeft een verkeerde declaratiesoort gebruikt. Bijvoorbeeld: kilometers gedeclareerd die (binnen deze plaatsing) niet declarabel zijn, of"overwerk 150%", wat "overwerk 125%" moet zijn.
  2. De kandidaat heeft de juiste declaratiesoort gebruikt, maar deze is niet correct geconfigureerd.

De oplossing hangt dan af van de situatie:

Verkeerde declaratiesoort

In het geval dat de kandidaat de verkeerde declaratiesoort heeft gebruikt, verzoekt u de kandidaat om de betreffende weekstaatregels aan te passen. In ons voorbeeld: Gedeclareerde kilometers verwijderen, en overwerk terugzetten naar 125%

Declaratiesoort niet goed geconfigureerd

Om factureerbaar moet zijn, moet de declaratiesoort aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De declaratiesoort moet zijn gekoppeld aan een tarief.
  • Het betreffende tarief moet zijn opgenomen in de plaatsing waar de weekstaat bij hoort. Ga naar de plaatsing bij de weekstaat en controleer dat de tarieven zijn opgenomen.

Opnieuw factureren

Wanneer bovenstaande problemen zijn verholpen kunt u alsnog factuurregels maken voor deze weekstaat.

Heeft u het antwoord gevonden?