Je wilt voor bepaalde gebruikers het volgende instellen:

  • Wel lijstjes verantwoordelijken zien bij de diverse dossiers
  • Geen menu-item "Gebruikers" onder 'Beheer'

Oplossing

Dit kan je op de volgende manier instellen:

  1. Log in als Beheerder
  2. Ga naar 'Beheer' | 'Gebruikersrollen'
  3. Open de betreffende rol
  4. Zet het aankruisvakje bij 'Gebruikers' aan
  5. Kies bij "Zien" voor 'Alle'
  6. Zet het aankruisvakje bij 'Gebruikers' weer uit
  7. Daarna [Bewaren].

In de Verantwoordelijke lijstjes staan dan alle (actieve) gebruikers, maar het menu 'Gebruikers' is niet zichtbaar.

Let op: de gewijzigde Gebruikersrol is pas actief na opnieuw inloggen!

Heeft u het antwoord gevonden?