U verstuurt een e-mailbericht en korte tijd later ontvangt u een "bounce-bericht". Dit artikel geeft u meer achtergrond informatie over bounce-berichten en waarom u deze ontvangt.

Achtergrond

Een bounce-bericht is een bericht die wordt verzonden door de verzendende mailserver. Dit kan uw eigen mailserver zijn, of een van de servers van Carerix. De strekking van het bericht is dat uw e-mail helaas niet afgeleverd kon worden. Er zijn verschillende redenen waarom het bericht niet afgeleverd kan worden. Vaak staat in de bounce een oorzaak genoemd.

Mailbox is niet beschikbaar

U krijgt één van de volgende meldingen:

 • "Sorry, no mailbox here by that name."
 • "554 Invalid recipient (in reply to RCPT TO command)"
 • "550 sorry, no mailbox here by that name
  550 no mailbox by that name is currently available (in reply to RCPT TO command)
  #550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##"
 • "Recipient address rejected: undeliverable address:"
 • "mailbox unavailable (in reply to RCPT TO command)"
 • "#5.1.0 Address rejected emailadres@domein.nl (in reply to RCPT TO command)"
 • "Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table"

Dit betekent dat het adres waar u naar toe stuurt niet bestaat of beschikbaar is. Een oorzaak kan zijn dat er per ongeluk een typfout is gemaakt in het adres. Een andere oorzaak kan zijn dat er een probleem is op de server van de ontvanger waardoor de mailbox—tijdelijk—niet bestaat.

Het bericht lijkt op spam

U krijgt één van de volgende meldingen:

 • "550 High probability of spam"
 • "553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts"
 • "5.7.1 Unable to relay"
 • "Relay access denied. (in reply to RCPT TO command)"

Dit betekent dat de ontvangende server uw bericht als spam ziet en daarom het bericht weigert. Waarom het bericht als spam wordt gekenmerkt weet Carerix helaas niet: dat kan de beheerder van de ontvangende server achterhalen.

 • "5.7.1 rejected content, black listed"

In dit geval is de server op een "black list" gezet. Indien u een dergelijk bericht krijgt, laat het dan weten aan de Carerix Helpdesk.

Mailbox van de ontvanger is vol

U krijgt één van de volgende meldingen:

 • "Recipient's mailbox is full, message returned to sender."
 • "Mail quota exceeded."

In dit geval is de mailbox van de ontvanger vol en passen er geen berichten meer bij. Neem telefonisch contact op met de ontvanger om hem/haar hier van te verwittigen. Zodra de mailbox weer ruimte heeft kan het bericht opnieuw verzonden en afgeleverd worden.

Probleem met de server van de ontvanger

U ziet één van de volgende meldingen:

 • "Delivery temporarily suspended: SASL authentication failed; server [server met IP nr] said: 535 Sorry."

Dit duidt meestal op een technisch probleem. De beheerder van de ontvangende mailserver kan aangeven wat het probleem is en dit eventueel verhelpen.

Heeft u het antwoord gevonden?