Probleem

  1. Je ontvangt een e-mail waarin een bijlage mist. De reden: de bijlage was groter dan 20MB.
  2. Je probeert een e-mail te sturen met bijlagen die samen groter zijn dan 20MB. Er verschijnt een melding dat dit niet kan.
  3. Je probeert een bestand toe te voegen als bijlage. Het bestand is echter groter dan 20MB. Dit lukt niet. Er verschijnt een foutmelding. 

Oorzaak

Je kunt in Carerix e-mails groter dan 20MB niet verzenden en ontvangen. In Carerix ligt de maximale omvang van bijlagen bij het verzenden en ontvangen op 20MB. 

Opmerkingen:

  • Het genoemde maximum van 20MB geldt indien de e-mail van de e-mailserver van Carerix wordt verzonden. Heb je een eigen mail server (SMTP) ingesteld dan kan een ander maximum gelden.
  • De totaalomvang van de bijlagen wordt getoond in het e-mailvenster (rood indien groter dan 7MB)

Oplossing

  • Om een e-mail met een bijlage groter dan 20MB toch te kunnen versturen, kan je de bijlage comprimeren.
    Een gratis tool hiervoor is bijvoorbeeld 7Zip.
  • Gaat het om verschillende bijlagen dan kan je de bijlage in afzonderlijke e-mails sturen.
  • Gaat het om het doorsturen van grotere bestanden, dan zijn er online diensten waar je de bestanden neer kan zetten. Een voorbeeld is http://www.yousendit.com.

Heeft u het antwoord gevonden?