Om Vacatures te plaatsen vanuit Carerix op andere Media moet deze eerst worden gedefiniërd.

Alleen een Beheerder kan een medium aanmaken.

 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Media'
 • Klik [+Nieuw]
 • Vul in :
  - Naam; vul hier de naam van jouw medium in
  - Code; vul hier een code in, deze kan je zelf bepalen
  - Standaard fase; als het medium een standaard fase heeft,
    kan je deze hier invullen
  - Standaard bron match; kies de standaard bron uit het drop down menu
  - Publiceren via; stel hier in via welk medium de vacatures geplaatst moeten    
    worden

Carerix instellingen voor: 

____
Labels : UD-492, medium

Heeft u het antwoord gevonden?