Om te voorkomen dat de verzender essentiele informatie in een e-mail vergeet op te nemen worden in de e-mail sjabloon dubbele accolades gebruikt. Een e-mail kan namelijk niet worden verzonden zolang er dubbele accolades in de tekst staan. Zo wordt de verzender gedwongen de accolades en ingesloten tekst te vervangen of verwijderen.

Staan er dubbele accolades in een e-mail dan is het effect:

  • De gebruiker krijgt een melding. Deze melding is de tekst tussen de accolades.
  • Het bericht wordt niet verstuurd voordat de tekst met de accolades is vervangen of verwijderd.

Tips

  • De accolade functie kan ook worden gebruikt om de aandacht van de gebruiker te wijzen op informatie dat extra gecontroleerd moet worden alvorens het bericht te versturen. Denk bijvoorbeeld aan een tarief dat automatisch is ingevuld maar dat voor de zekerheid toch nog even gecontroleerd moet worden of denk aan het onderwerp bij een e-mail.

Opmerkingen

  • De accolade functie werkt alleen indien de dubbele accolades achtereenvolgens in de tekst zijn opgenomen: {{ }}
  • Het kan gebeuren dat u deze waarschuwing "spontaan" krijgt, met name bij een reply op een bestaande e-mail. Dit komt dan omdat in de oorspronkelijke e-mail een tekst met accolades staat.(dit kan ook een regel inline-CSS of Javascript zijn).Om het bericht te kunnen versturen zoekt u de betreffende code op, en maakt deze onschadelijk door deze te verwijderen, of van aanhalingstekens te voorzien.
  • RealPlayer kan soms ook zorgen voor foutmeldingen in Carerix bij het versturen van een bericht (op te lossen door RealPlayer te verwijderen). U ziet dan:
vul eerst {var event} in.

Heeft u het antwoord gevonden?