Toegang tot uw Carerix applicatie toestaan vanaf een  IP-adressen

Je wilt graag toegang tot uw Carerix applicatie toestaan vanaf een aantal IP-adressen. Dit artikel omschrijft hoe dit ingesteld kan worden.

Het is mogelijk om via 'creatief' gebruik van de Token Based Access toegang vanaf enkele IP-adressen toe te staan.

Stap 1 Uitzondering maken 

Eerst maken we de lijst met IP-adressen aan die toegang mogen krijgen in de Instellingen - Token Based Access. 

 • Log in als Beheerder
 • Ga naar 'Onderhoud' | 'Instellingen'
 • Blok 'Token Based Access'
 • Zet "activatedTokenWorkPeriod' op 1minute
 • Zet ip-access op de waarden die toegang moeten hebben, bijvoorbeeld: 1.2.3.4,1.2.3.5
 • Klik op bewaren om de wijzigingen op te slaan 

Stap 2 TBA verplicht stellen 

Vervolgens stellen we in dat gebruikers TBA moeten gebruiken maar geen token mogen opvragen. 

 • Ga naar 'Beheer' | 'Gebruiker'
 • 'Basis-tab'
 • Ga naar blok "Token Based Access instellingen "TBA actief: AAN
  Zelf Token opvragen UIT
 • Klik [Bewaar]

De volgende situatie is nu ontstaan:
Een Token is verplicht, maar je kunt deze niet opvragen.
Je hebt dus geen toegang. Uitzondering is wanneer je vanaf een IP-nummer komt dat is ingevuld in de eerste fase.

Geef het Carerix Customer Success Team toegang 

Het verdient aanbeveling om IP-nummer 185.165.70.166 in de lijst op te nemen zodat de Carerix Helpdesk toegang heeft tot de applicatie.

____
Labels : UD-844

 

Heeft u het antwoord gevonden?