Inrichting Urenregistratie

Deze bestaat uit de inrichting van Declaratiesoorten, waar de kandidaat zijn uren op schrijft, en tarieven, alleen inzichtelijk in Carerix. Voor beide tabellen moeten de nodige items worden ingericht.

U maakt dus zowel declaratiesoorten als tarieven aan, en koppelt deze aan elkaar, met behulp van onderstaande instructies.

Inrichten Declaratiesoorten

De kandidaat schrijft zijn uren op een declaratiesoort. Deze kunnen als items worden aangemaakt in de tabel ‘Declaratiesoort’. De standaard declaratiesoort zijn meestal de gewerkte uren. Daarnaast zijn soorten mogelijk voor bijvoorbeeld overwerk, reiskosten, maar ook verlof, ziekte.

De tabel items voor declaratiesoort bevat in ieder geval de naam, en een eenheid: de tijdseenheid waarover de declaratie geldt. Als de eenheid op ‘uur’ wordt ingesteld en de kandidaat werkt 8 uur op een dag, dan zal hij “8” uur schrijven op deze declaratiesoort voor deze werkdag. Als de eenheid op ‘dag’ wordt gezet, zal hij “1” dag schrijven. Voor reiskosten kan je de eenheid ‘kilometers’ kiezen, enz.

Daarnaast zijn er verschillende klassen voor de declaratiesoort beschikbaar:

  • Interne uren—plaats hier een vinkje als het interne uren betreft, dwz uren die niet worden doorberekend aan de opdrachtgever.
  • Aftrekken van vakantie-uren—houd u vakantie-uren administratie bij? plaats dan een vinkje als de ingevulde uren afgetrokken moeten worden van het vakantie saldo (in de praktijk plaats je deze dus voor een declaratiesoort die "verlof" representeert);
  • Optellen bij vakantie-uren—plaats hier een vinkje als de ingevulde uren opgeteld moeten worden bij het vakantiesaldo (bijvoorbeeld tijd voor tijd);
  • Overwerkuren—om aan te geven dat deze declaratiesoort voor overwerk wordt gebruikt;
  • Lege weekstaatregel voor deze declaratiesoort—maak in de weekstaat automatisch een regel aan voor deze declaratiesoort;
  • Let op: deze is alleen voor interne declaratiesoorten;
  • Lege weekstaatregel voor iedere plaatsing—maak automatisch een lege weekstaatregel aan voor iedere plaatsing;
  • Vul weekstaatregel voor iedere plaatsing—vul de weekstaatregel automatisch in met de waarden die in Plaatsing > basistab > Uren te werken op staan;
  • Niet meetellen als werkuren (bijvoorbeeld kilometers of stand-by uren)—plaats hier het vinkje als de waarde ingevuld geen "werkuren" betreft;

Inrichting per type uren

Standaard werk uren

Voor de standaard uren vult u in ieder geval in: Lege weekstaatregel voor iedere plaatsing. 

Daarnaast is er een optie de uren ook alvast in te vullen, met het aantal uren dat gespecificeerd staat in de plaatsing op het basistab bij ‘Uren te werken’: Vul weekstaatregel voor iedere plaatsing

Overwerk

Bij gebruik tijd-voor-tijd constructie: Optellen bij vakantie-uren

Overig: Overwerkuren

Reiskosten

De reiskosten hebben een andere eenheid dan de geschreven uren en je wilt ze meestal niet bij die uren optellen. Vink hiervoor de klasse aan ‘Niet meetellen als werkuren (bijvoorbeeld kilometers of stand-by uren)’. 

Inrichting Tarieven

Een tariefsoort bevat in ieder geval een naam, een eenheid, bijvoorbeeld dag, uur, km, een tariefsoort, en wordt gekoppeld aan een declaratiesoort.

Let op: De eenheid van het tarief moet overeenkomen met de eenheid van de declaratiesoort die is aangekoppeld. Als de eenheid van de declaratiesoort "Uur" is, dan moet de eenheid van het tarief ook "Uur" zijn;Urenregistratie en Facturatie

Heeft u het antwoord gevonden?