Als een Kandidaat geen toestemming geeft om zijn persoonsgevens te mogen bewaren, dan verplicht de GDPR je om de Kandidaatgevens te verwijderen.
De Anonimisatietool in Carerix biedt de mogelijkheid volgens de GDPR richtlijnen te werken.

Activatie Anonimisatietool en inrichten

De Carerix Beheerder moet de volgende 2 stappen uitvoeren om de anonimisatietool in te richten.

  1. Anonimisatietool activeren
  2. Instellen welke velden /items verwijderen moeten worden

Beschikbaarheid in Carerix

Wanneer de Beheerder de GDPR tools heeft geactiveerd, wordt de Anonomiseer functionaliteit beschikbaar - voor Beheerders.
Via Gebruikersrollen kun je deze functionaliteit eventueel ook voor andere rollen beschikbaar maken. 

Heeft u het antwoord gevonden?