Het berekening blad (Admin tab bij Kandidaat) is voor het berekenen van verkooptarieven voor uw eigen of inkoop medewerkers in het kader van detachering (Staffing Editie). U berekent in het kandidaat dossier eerst een advies verkoop tarief op basis van een default omrekeningsfactor of default marge percentage die u hanteert in uw organisatie.

De advies verkooptarief berekening regel en eventueel overige berekening regels in het Kandidaat dossier worden meegenomen naar het Match- en Plaatsing dossier, wanneer u een van deze dossiers aanmaakt. Natuurlijk is het mogelijk af te wijken van het "advies verkoop tarief" dat u heeft vastgelegd. Zo kunt u per aanbieding (Matchdossier) of Plaatsing (Plaatsing dossier) een berekening regel met een afwijkend tarief (hoger of lager) invoeren.

Uiteraard kunt u berekende en vastgelegde verkooptarieven op laten nemen in een e-mail of contracten naar Contactpersonen.

Werkwijze

 • Voordat u het berekening blad kunt gebruiken, moet u een aantal zaken configureren.
 • De configuratie wordt uitgevoerd door een gebruiker met beheerder rechten.
 • U moet een keuze maken of u in het berekening blad een default verkoopfactor of een default marge berekening toepast. (beide is niet mogelijk)
 • De default waarden legt u vast bij Instellingen. Afwijkingen van de default legt u handmatig vast per Opdrachtgever, Vacature- of Match.

Default marge of verkoopfactor instellen

 1. Menu Onderhoud / Instellingen / Berekeningen
 2. Klik +
 3. Voer marge bedrag in bij defaultMargin (zonder % teken)
 4. Bewaren

OF

 1. Vu lin het veld defaultSalesFactor een factor in. (bv. 2,5)
 2. Bewaren

Opmerking

 • De ingevoerde default verkoopfactor staat tussen haakjes vermeld achter het veld Verkoopfactor in de Dossiers: Opdrachtgever, Vacature en Match.
 • De formule mag u niet wijzigen indien u niet over javascript kennis beschikt. Vraag een wijziging op de formule aan via ons Customer Success Team. Indien u zelf een wijziging maakt in het script, geven wij geen support op bugs etc.

Vergoeding tabel aanpassen

Om voor eigen te detacheren medewerkers een correct verkoop uurtarief te berekenen moet u aan het Vergoeding item Salaris een tag toevoegen. Indien dit item niet bestaat dan moet u dit item aanmaken.

Menu Onderhoud / Tabellen

 1. Kies Tabel: Vergoeding
 2. Kies het item Salaris (of voeg dit toe)
 3. Kies bij Vergoedingsoort: salaryCompensationTag
 4. Bewaren

Uitgangspunt berekeningen: Salaris en/of Tarief velden

Het berekening blad rekent vanaf een vastgelegd salaris of tarief van een Kandidaat.

Gehanteerde veld volgorde voor een berekening

 1. Het salaris in de vergoeding regel (Eigen Medewerker) of --> indien leeg
 2. Het salaris bij BasisTab kandidaat bij veld Huidig Salaris.

Voor het uurtarief geldt:

 1. Het uurtarief bij Basis Tab kandidaat bij veld Huidig Salaris of --> indien leeg
 2. Het uurtarief bij Tab Gewenst veld Gewenst Salaris
 • In alle andere situaties moet u zelf iets invullen in het geopende berekening blad.
 • Het berekening blad berekent geen verkooptarief van een bedrag van het type uurtarief vermeld in de Vergoeding regel.
 • Indien u Salaris in de vergoeding regel gebruikt betekent dit automatisch dat het een Eigen Medewerker betreft.
 • Indien u uitgaat van het Huidige Salaris veld in de BasisTab kan het elke medewerker zijn en niet specifiek een 'eigen medewerker'.

Verkooptarief berekenen eigen medewerker

In onderstaand voorbeeld berekenen wij het advies verkoop tarief van een eigen medewerker. Het advies verkoop tarief is natuurlijk het tarief dat minimaal geldt voor een project van die medewerker. In onderstaande voorbeeld berekening gaan wij ervan uit dat

 • u een default verkoopfactor hanteert en ingevuld heeft bij Instellingen.
 • Dat u het Vergoeding item Salaris in de tabel Vergoedingen correct heeft ingesteld.

Salaris vastleggen

 1. Selecteer een Kandidaat
 2. Kies Admin tab
 3. Scroll naar het gedeelte Vergoedingen
 4. Selecteer Salaris
 5. Vul een Maandsalaris in bij (kolom Verkooptarief bijv. 3000)
 6. Bewaren
 • U kunt meerdere vergoeding regels invoeren maar deze worden niet meegenomen in de berekening van het uurtarief.
  Alleen de eerste vergoeding regel wordt gebruikt voor de berekening.
 • Vaste bedragen per maand voegt u later in, bv. in de tariefregels van het plaatsingsdossier.
 • Werknemerskosten zoals;
  Laptop, Bonus, Auto, Overig etc. legt u vast in het geopende berekening blad als u de berekening maakt (zie onder).

Berekening blad

 1. Scroll naar boven naar het Verkooptarief gedeelte
 2. Klik Nieuwe berekening
 3. Het Berekening blad opent in een pop up

Uitleg berekening blad

 • U heeft salaris gekozen dus het berekening blad gaat ervan uit dat het een "Eigen medewerker" betreft. De berekening gaat uit van een maandsalaris.
 • U voert links (waar van toepassing) extra werknemer kostenposten in die in het advies verkooptarief per uur opgenomen moeten worden.
 • Op basis van het ingevoerde maandsalaris en kostenposten en de ingestelde default verkoopfactor of marge wordt het verkooptarief berekend
 • Onder Actueel kunt u het verkooptarief, verkoopfactor naar wens handmatig verhogen, verlagen of afronden.
 • Een Verkoopfactor of margepercentage in Rood betekent dat u onder de factor of marge zit, in geval van een handmatige aanpassing.
 • Geavanceerd (rechts):
 • Klik op pijl
 • U ziet "read only" velden gevuld met de Constante uren waarden die gebruikt zijn voor een berekening.
 1. Bewaar het Berekening blad.
 2. Er verschijnt een berekening regel met het verkoop tarief.

Berekening blad in de Match

Wanneer u een kandidaat/medewerker, waar al een berekening voor is gemaakt, matcht op een vacature, en u wilt voor die opdrachtgever een ander verkooptarief hanteren dan maakt u een nieuwe berekening. U doet dit als volgt:

 1. Maak een match van een kandidaat waar al een berekening voor is gemaakt. (zie Admin Tab)
 2. Ga naar Matchdossier van die kandidaat/medewerker
 3. U ziet dat de eerste berekening regel is meegenomen naar het Matchdossier.
 4. Kies Berekening
 5. Doe aanpassingen (door kosten te verwijderen of toe te voegen of onder Resultaat de factor of het eindbedrag te wijzigen)
 6. Bewaren
 7. Er verschijnt een tweede berekening regel boven de regel van een eerdere berekening.

Tariefregels in Plaatsing dossier

Er is met de Opdrachtgever een verkooptarief en overige vergoedingen afgesproken. Nu maakt u de plaatsing aan. U zorgt er natuurlijk voor dat de laatste berekening in het Matchdossier de definitieve is.

 1. Maak een Plaatsing aan in de Match (gebruik de match uit het voorgaande voorbeeld)
  U ziet dat de berekening regels zijn meegenomen naar het Plaatsing dossier.

U moet nu tariefregels aanmaken, welke nodig zijn voor het sturen van een factuur op basis van gedeclareerde uren.

 1. Vul bij het tarieven gedeelte de velden met de uitkomsten van de laatst aangemaakte (definitieve) berekening regel.
 2. Voeg waar nodig extra tariefregels toe welke nodig zijn om bv. overuren kosten te berekenen aan de hand van ingevulde weekstaten.

Opmerkingen

 • In de praktijk zou de laatste berekening in het Matchdossier het met de klant afgesproken definitieve verkoop tarief moeten zijn. Echter er zijn uitzonderingen waar op het laatst een wijziging moet plaatsvinden (na het aanmaken van de plaatsing). Om die reden kunt u ook nog een nieuwe berekening doen in het Plaatsing dossier.
 • De berekening regels in de dossiers kunt u niet verwijderen. Zo bouwt u een historie van uitgevoerde berekeningen op.
 • Nieuwe berekeningen gemaakt in de Match of Plaatsing worden niet toegevoegd aan het Kandidaat dossier en andersom.

Verkooptarief voor Inkoopmedewerker

 1. Open een Kandidaat
 2. Basis Tab - Veld: Huidige salaris
 3. Voer uurtarief in
 4. Bewaren
 5. Klik Admin tab: Maak de berekening
 6. Voer bij Vergoeding het gebruikte uurtarief voor de berekening in.

Per e-mail akkoord voor verkoop tarief aan Contactpersoon

U heeft in het Matchdossier een tarief berekening gemaakt.U wilt -na onderhandeling- een schriftelijk (reply) akkoord van de Contactpersoon voor het verkooptarief. In de bibliotheek vindt u dit e-mail sjabloon. U installeert dit sjabloon bij een Fase in het recruitment proces.

Aanbiedingsbericht bij Fase installeren

 1. Menu Onderhoud / E-mail sjablonen / Bibliotheek
 2. Installeer het sjabloon: cp. Aanbiedingsbericht
 3. Open de Fase waar u dit sjabloon wilt opnemen (Menu Onderhoud / Fasen)
 4. Vink het geïnstalleerde sjabloon aan
 5. Test het uit

Tip: In het e-mailsjabloon wordt het recentste verkooptarief opgenomen.

Per e-mail contractbericht verzenden aan Contactpersoon

Vanuit het plaatsing dossier kunt u een contractbericht met het laatst berekende verkooptarief verzenden naar een Contactpersoon.

 1. Menu Onderhoud / E-mail sjablonen / Bibliotheek
 2. Installeer het sjabloon: Contractbericht
 3. Log uit en in
 4. Ga naar het Plaatsing dossier
 5. Kies het geïnstalleerde e-mail sjabloon
 6. Test het uit

Heeft u het antwoord gevonden?