Met uw Carerix systeem stuurt u emails. Uw Carerix systeem maakt de email en verstuurt uw email via de mail server ( SMTP server ) van Carerix. Heeft u een eigen SMTP server? Dan kunt u die ook gebruiken.

Redenen om uw eigen SMTP server te gebruiken:

 • Kleinere kans dat men uw e-mail als spam aanmerkt
  Sommige spamfilters controleren namelijk of de SMTP server standaard bij uw domein hoort. En de SMTP server van Carerix hoort standaard niet bij uw domein. Dat betekent niet dat uw email direct als spam wordt gekwalificeerd maar het telt wel mee.
  NB: U voorkomt dit door Carerix op te nemen in uw SPF record.
 • Verzending verloopt sneller
  Uw Carerix systeem verzendt standaard namelijk maximaal 1.200 emails per uur. Deze limiet is ingesteld om de kans te verkleinen dat uw email als spam wordt gekwalificeerd als de email via de SMTP server van Carerix verloopt. Loopt de verzending via uw eigen STMP server? Dan is het mogelijk de snelheid te vergroten naar 6.000 emails per uur (maximaal, want mede afhankelijk van de omvang van berichten).
 • Voorkomt problemen met mail binnen eigen domein
  Sommige mail servers vinden het prima om mail "van buitenaf" te verwerken, maar alleen als die vanaf een ander domein komt. Mail die afkomstig zegt te zijn van het eigen domein, maar toch van buitenaf komt, wordt geblokkeerd.

Werkwijze

Stel uw eigen SMTP server als volgt in:

 1. Login als beheerder ( admin )
 2. Klik Tabellen links in het menu
 3. Klik Nieuw
 4. Selecteer tabel 'andere SMTP-server'
 5. Vul bij Andere SMTP-server de naam van uw server in, bijvoorbeeld: smtp.xs4all.nl
 6. Vul bij Login gegevens de gebruikersnaam en wachtwoord in ( zoals verstrekt door uw e-mail provider ): beide gegevens door 1 spatie gescheiden.
 7. Klik Bewaren

Iedere gebruiker activeert deze externe SMTP server nu als volgt:

 1. Login met uw gebruiker gegevens
 2. Klik Mijn Gegevens rechtsboven
 3. Selecteer de SMTP server onder E-mail instellingen | Uitgaande mail server
 4. Klik Bewaren

Vanaf nu verwerkt deze SMTP server de emails van deze gebruiker.

Snelheid vergroten

E-mails met 6.000 stuks per uur door uw Carerix systeem aanbieden aan uw eigen SMTP server? Doe dan het volgende:

 1. Neem een account af bij een SMTP service, bijvoorbeeld bij: http://www.serversmtp.com
 2. Volg de instructies onder Werkwijze
 3. Selecteer in veld Soort server de optie Geschikt voor grote hoeveelheden mail bij het item in de tabel andere SMTP-server
 4. Selecteer de SMTP server bij de instellingen van de gebruiker die de mailings verzendt

Voorwaarden/beperkingen

 • De Carerix applicatieserver biedt iedere 5 minuten maximaal 500 emails aan aan uw ingestelde externe SMTP mailserver indien de batch van 500 mails 80 Mb groot is. (lees: 160 Kb/email)
 • De Carerix applicatieserver dient iedere batch binnen 1 minuut te kunnen versturen. Grote (bulk-)acties die tegelijkertijd actief zijn zullen dus vertraging opleveren.
  Bijvoorbeeld: een mailing van 100 stuks is niet binnen het uur verstuurd, wanneer uw collega net een mailing van 10.000 in de queue heeft gezet.
 • De grootte van het emailbericht zorgt voor omgekeerd effect in de afhandeling.
  Bijvoorbeeld: Is het bericht 320 Kb groot, dan is de maximale capaciteit 3000/uur.
 • Controleer uw Instellingen (Onderhoud/Instellingen/Algemeen/emailSendLimit): standaardwaarde 10.000 . Pas aan naar uw eigen gewenste maximum, indien hoger aantal per mailing (in duizendtallen).

Opmerkingen

 • Maak gebruik van een gespecialiseerde SMTP dienstverlener. Zij zorgen er voor dat de email met grotere zekerheid en snelheid wordt verzonden.
 • Mocht het gebruik van een andere smtp server niet werken, probeer dan een extra lookup te voorkomen door de smtp server tussen blokhaken te zettenVoorbeeld: [smtp.com]
 • Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een SSL of TLS verbinding. Dit geeft u aan door het juiste poortnummer toe te voegen aan de naam van de SMTP server: [smtp.uwserver.com]:465 (SSL) of [smtp.uwserver.com]:587 (TLS)
 • Verzeker u er van dat de SMTP server die u instelt de grote aantallen aan kan. Doet u dat niet dan loopt u de kans dat uw provider het verzenden van emails geheel blokkeert.
 • De ingestelde SMTP server wordt gebruikt wanneer het afzender (from:) adres in het bericht gelijk is aan het email adres zoals dat bij deze gebruiker is ingesteld.
 • E-mails met als afzender gebruiker@klant.mail.carerix.net worden altijd via de SMTP server van Carerix verstuurd.
Heeft u het antwoord gevonden?